Najbardziej typowym przedstawicielem tej grupy jest bloodhound — pies św. Huberta (wys. do 67 cm) — pies ciężki, masywny, o bardzo długich uszach, sięgających poza nos. Szatę ma czarną, podpalaną lub nawet jednolicie podpalaną. Odznaczają się spokojnym temperamentem i niezrównanym węchem.
Do tej grupy zaliczyć też należy karelskiego psa na niedźwiedzie (wys. 54-60 cm) — średniej wielkości, mocno zbudowanego o grubej szacie i stojących uszach. Pies karelski jest opanowany, odważny i cechuje go wyostrzony węch. Łajka rosyj-sko-europejska (wys. 50-55 cm) i łajka zachodnio-syberyjska — to psy średniej wielkości, o mocnej i suchej konstrukcji. Mają gruby i prosty, gęsty włos. Różnią się głównie kolorem szaty. Są zrównoważone, ruchliwe i ufne w stosunku do ludzi. Nie są agresywne, obdarzone są dobrą orientacją w terenie.